10. lipnja 2014.

Usluge

– Kompletno vođenje poslovnih knjiga sa svim potrebnim evidencijama i izvještajima za društva –
d.o.o. – j.d.o.o. i obrte

– Statistički izvještaji (tromjesečni i godišnji)

– Godišnji obračuni

– Obračun plaća

– Obračuni ugovora o djelu i autorski honorari

– E-porezna – odrađujemo kompletnu komunikaciju s Poreznom upravom za klijenta

(predaja obrazaca, praćenje stanja poreznih konta, predaja zahtjeva i sl.)

– E-Fina – slanje statističkih izvještaja internetom

– E-mirovinsko – prijave i odjave radnika

– E-zdravstveno – prijave i odjave radnika

– Ispunjavanje kreditnih obrazaca

– Ostali zahtjevi za klijente prema dogovoru u okviru poslovanja