Obveze dostave e-mail adrese sudskom registru i e-komunikacija

Tijekom 2019. godine zakonodavac je donio dvije različite obveze vezane uz elektroničko poslovanje između ostalih i pravnih osoba (d.o.o. i j.d.o.o.), no uočava se da veći dio osoba nije uočio razlike u postupcima i obvezama, pa u dvije točke donosimo kratke naputke: Dostava e-mail adrese sudskom registru Prema Zakonu o sudskom registru sva trgovačka društva koja Read more about Obveze dostave e-mail adrese sudskom registru i e-komunikacija[…]