Novi Pravilnik o sadržaju obračuna plaće i otpremnine

U Narodnim novinama 32/2105 objavljen je novi Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine

. Novi Pravilnik izbacuje iz upotrebe obrazac OP, te uvodi nove obračunske isprave i to:

  • IP1 obrazac za isplaćenu plaću
  • NP1 obrazac za neisplaćenu plaću
  • IO1 obrazac za isplaćenu otpremninu
  • IO2 obrazac za neisplaćenu otpremninu

Pravilnikom se propisuje sadržaj obračuna isplaćene plaće i naknade plaće, plaće ili naknade plaće koje je poslodavac radniku bio dužan isplatiti, ako ih na dan dospjelosti nije isplatio, sadržaj obračuna isplaćene otpremnine, te sadržaj obračuna otpremnine koju je poslodavac radniku bio dužan isplatiti, ako je na dan dospjelosti nije isplatio.

Ako poslodavac na dan dospjelosti u cijelosti ne isplati plaću, naknadu plaće odnosno otpremninu, dužan je radniku uručiti dva obračuna, jedan za isplaćeni, a drugi za neisplaćeni dio plaće, naknade plaće ili otpremnine.

Poslodavac je obračunske isprave dužan čuvati najmanje šest godina, a u slučaju radnog spora do pravomoćnog okončanja toga spora.

Također, u novom Pravilniku propisana je obveza uručivanja IP1 i NP1 obrazaca radniku.

Poslodavci su dužni do 01. srpnja 2015. g. uskladiti svoje obračunske isprave s odredbama ovog Pravilnika.

Izvor: Narodne novine

Odgovori