Novosti u poreznim zakonima

Ulaskom u novu godinu, od 1. siječnja 2015. čekaju nas nove porezne promjene kojima se država odriče dijela svojih prihoda kako bi povećala kupovnu moć građana, a obrtnicima i poduzetnicima olakšala poslovanje.

Promjene u Zakonu o PDV-u

 • Povoljniji uvjeti poslovanja za poduzetnike: Propisuje se mogućnost obračuna PDV prema naplaćenoj realizaciji za sve obveznike s isporukama

  do 3 milijuna kuna. Time se omogućuje da poduzetnici samostalno biraju način obračuna PDV.

 • Bolja evidencija neplatiša: Poduzetnici će uvođenjem obveze vođenja evidencije morati prijaviti tko im nije u propisanim rokovima platio račun. Ukoliko poduzetnik dođe u postupak ovrhe radi svojih dugova prilikom poduzimanja mjera naplate uzet će se u obzir i podatak postoji li odgovornost jamca (osobe kojoj je taj poduzetnik izdao račun i koja je po toj osnovi koristila pravo na pretporez, a u rokovima plaćanja račun nije podmirila) te će se naplata provesti i od jamca (u visini odgovornosti za dug – visina korištenog pretporeza).

Promjene u Zakonu o porezu na dohodak

 • Veći prihodi za milijun hrvatskih građana: mijenja se iznos osobnog odbitaka kod utvrđivanja poreza na dohodak (s 2.200,00 kn na 2.600,00 kn; za umirovljenike s 3.400,00 kn na 3.800,00 kn te osobnog odbitka na potpomognutim regijama za I. skupinu s 3.200,00 na 3.500,00 kn te za II. skupinu s 2.700,00 na 3.000,00 kn) te se propisuje primjena porezne stope od 40% iznad porezne osnovice od 13.200,00kn
 • Poticanje investicija: Uvođenjem poreza na kamate na štednju po stopi od 12% kompenzirat će se manjak u lokalnim proračunima.
 • Smanjenje papirologije: Porezna uprava izradit će rješenja te ih dostavit na adrese građana te time ukinuti potrebu podnošenja godišnjih poreznih prijava, počevši od godišnje prijave za 2015.

Promjene u Zakonu o porezu na ​dobit

 • Korištenje porezne olakšice u porezu na dobit po osnovi reinvestirane dobiti  dodatno se uvjetuje investicijama u dugotrajnu imovinu te zadržavanjem broja zaposlenih; znači zadržava se postojeći sustav uz dodatne uvjete ulaganja u imovinu te zadržavanju broja zaposlenih.
 • Propisuje se i obveza obračuna poreza na dobit za fizičke osobe s prihodima većim od 3 milijuna kn, umjesto dosadašnjih 2 milijuna kuna.

Promjene u Zakonu o doprinosima

 • Smanjenje papirologije: Mijenja se način utvrđivanja doprinosa na način da se obveznici (osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost od koje dohodak utvrđuju temeljem poslovnih knjiga, osobama koje obavljaju samostalnu djelatnost od koje porez na dohodak plaćaju u paušalnom iznosu i ostalim osobama koje imaju profesionalni status) upućuju na samoobračun podnošenjem JOPPD obrasca, a ne više donošenjem rješenja.
 • Poticanje zapošljavanje mladih: Poslodavac koji zaposli osobe mlađe od 30. godina na ugovor o radu na neodređeno vrijeme, oslobađa se obveze doprinosa  (doprinosa za zdravstveno osiguranje, doprinosa za zaštitu zdravlja na radu i doprinosa za zapošljavanje) na rok od 5 godina.

Promjene u Zakonu o porezu na promet nekretnina

 • Tržište nekretnina: Početkom 2015. započinje oporezivanje nekretnina PDV-om, odredbama zakona (o porezu na promet nekretnina) precizira se što se smatra nekretninama te građevinskim zemljištem koje će se oporezovati PDV-om.

 

Izvor: www.vlada.hr

Odgovori