Obveze dostave e-mail adrese sudskom registru i e-komunikacija

Tijekom 2019. godine zakonodavac je donio dvije različite obveze vezane uz elektroničko poslovanje između ostalih i pravnih osoba (d.o.o. i j.d.o.o.), no uočava se da veći dio osoba nije uočio razlike u postupcima i obvezama, pa u dvije točke donosimo kratke naputke:

Dostava e-mail adrese sudskom registru

Prema Zakonu o sudskom registru sva trgovačka društva koja su osnovana nakon 20.04.2019. godine obavezne su dostaviti barem jednu adresu elektroničke pošte nadležnom Trgovačkom sudu.

Svi ostali mogu poslati propisani obrazac, a obavezno će se mail adresa upisati kod prve izmjene u sudskom registru.

Obrazac koji se obavezno ispunjava na računalu i ispisan i ovjeren šalje preporučeno s povratnicom na adresu trgovačkog suda.

e-komunikacija

Prema  Zakonu o parničnom postupku (čl. 118) obavezna je elektronička komunikacija sa sudovima i u tu svrhu je potrebno do 01.09.2020. godine poslati mail Ministarstvu pravosuđa sa zahtjevom za pristupom informacijskom sustavu.

Uz zahtjev potrebno je osigurati i potreban certifikat za pristup informacijama. Više o certifikatima možete pročitati na stranicama Ministarstva pravosuđa. Link na stranicu:

https://usluge.pravosudje.hr/komunikacija-sa-sudom/

Možda će vam za lakše razumjevanje ovog naputka pomoći članak koji donosimo na linku niže:

https://www.iusinfo.hr/aktualno/u-sredistu/42162

 

Odgovori