Radionica o radnim odnosima, obračunu plaća i ostalih primitaka

 
U svrhu što bolje informiranosti i pravovremenog savjetovanja naših klijenata, naša Petra sudjelovala je na trodnevnoj radionici na temu radnih odnosa, obračuna plaća i ostalih primitaka. U nastavku donosimo Petrin kratki osvrt na vrlo korisnu radionicu:

“Od 23. do 25. listopada pohađala sam usavršavanje u području obračuna plaća, nadoknada i ostalih primitaka.

Sve se događalo na RRIF- ovoj Visokoj školi za financijski menadžment. Predavači su bili gospodin Ante Vidović i gospođe Lucija Turković Jarža i Anja Božina. Prvog dana usavršavanja govorilo se o plaći i evidenciji radnog vremena, o utvrđivanju plaće i isplatnim listama, plaćama u poreznom sustavu, te raznim posebnostima pri obračunu plaća i naknada plaća.

Drugi dan smo obrađivali isplate sezonskim radnicima i bivšim radnicima, te obradili sad vrlo popularnu temu o izaslanim ( upućenim ) radnicima. Nakon toga su došle na red naknade za sprječenost rada, te materijalna prava i obveze poslodavaca u slučaju ovrhe na plaći. Time smo zaokružili ovo trodnevno usavršavanje, te primili uvjerenje o sudjelovanju na ovom vrlo korisnom i zanimljivom programu.”

 

Odgovori