Zapošljavanje mladih

Još jedna novina koja je stupila na snagu 01.01.2015. godine, a odnosi se na zapošljavanje osoba do 30 godina starosti. ​Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (N.N.br. 143/14) poslodavac koji s mladom osobom do 30 godina starosti sklopi ugovor o radu na neodređeno vrijeme, kroz razdoblje do pet godina obračunavat će samo doprinose iz osnovice za mirovinsko osiguranje, a oslobođen je obračunavanja i plaćanja doprinosa na osnovicu odnosno doprinosa za zdravstveno osiguranje i zapošljavanje.

Prema Zakonu o doprinosima uvjeti za takvu olakšicu su:

  1. da se ugovor o radu sklapa s osobom do 30 godina života,
  2. da ugovor o radu mora biti sklopljen na neodređeno vrijeme i
  3. da mlada osoba do 30 godina života nije imala prethodno sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme s istim poslodavcem.

Ne postoji uvjet da je osoba koja se zapošljava prethodno bila prijavljena na Zavod za zapošljavanje, niti da li ima evidentiran staž u mirovinskom osiguranju. Također se odnosi i na osobe koje su kod istog poslodavca radile po ugovoru o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

Poslodavac nije dužan izvijestiti niti jednu instituciju prije početka korištenja prava, a dokaz je ugovor o radu sklopljen na neodređeno vrijeme.

Odgovori