Novost u PDV-u

Jedna od mjera koje stupaju na snagu 01.01.2015., a zasigurno najzanimljivija obrtnicima dobitašima i malim poduzetnicima, mjera je plaćanja PDV-a po naplaćenom umjesto po ispostavljenom računu.

Poslovni subjekti sa ukupnim godišnjim primicima do 3 milijuna kuna moći će koristiti najavljenu mjeru, a prijavljivanje dužnika Poreznoj upravi koji ne plaćaju takve izdane račune trebali bi pokrenuti jaču likvidnost i plaćanje obaveza prema radnicima i dobavljačima, a naposljetku olakšati teško poslovanje.

Da li mjera stiže prekasno ili je slamka spasa pokazat će vrijeme…ali ipak malo svjetla u mračnom tunelu poslovanja.